Om

Om...


Jag är socionom och stress- och avspänningspedagog och arbetar med att förebygga och behandla stressrelaterad ohälsa. Jag har 20 års erfarenhet av samtalsbehandling både enskilt och i grupp.


Jag arbetar med stresshantering både genom samtal och fysiska avspänningsövningar. För att komma till rätta med sin stress på ett hållbart sätt behöver man ofta arbeta både med de fysiska symtomen och med mönster som handlar om tankar, känslor och beteenden.


Jag har egen erfarenhet av utmattningssyndrom, och vet med vilken kraft stressen kan slå till.


 Stress är ett komplext område, som innefattar både vår hjärna, vår kropp, beteende, tankemönster och känslor. För mig är det viktigt att arbeta med helheten.

Utbildning  • Socionom, Lunds Universitet, examensår 1998
  • Diplomerad avspänningspedagog, Sverigehälsan 2017
  • Diplomerad stresspedagog, Sverigehälsan, 2018
  • Cert. Marte Meoterapeut 2017
  • Cert. familjeterapeut i Funktionell familjeterapi 2010
  • Pågående utbildning till Mindfulnessinstruktör 2018

Som socionom har jag 20 års erfarenhet av förändringsarbete och samtalsbehandling med individer och grupper.


I utbildningen till stress- och avspänningspedagog ingår bland annat stressfysiologi, stresshantering, avspänning, mental träning, mindfulness, kognitiv pedagogik och avslappningsmassage.

© Copyright. All Rights Reserved.