Tjänster

VARFÖR

SKA MAN SATSA PÅ STRESSHANTERING?


Vinsterna med att sänka stressnivån

är många.

Stresshantering har positiva effekter både på kropp, hjärna, prestation och känsloliv. Här är några av vinsterna du kan komma att uppleva:


MINSKAD VÄRK

Många typer av värk kan ha sitt ursprung i stress,

t ex huvudvärk, ont i axlar, nacke och rygg.


ÖKAD ENERGI

Vid långvarig stress blir energinivån påtagligt lägre. Vi orkar mindre, känner oss ofta trötta och slitna.


BÄTTRE SÖMN

Sömnbesvär som ytlig sömn med många uppvaknanden och svårigheter att somna/somna om, är vanligt vid stress.


LUGNARE OCH MER POSITIV

Humöret påverkas negativt av hög stress. Vi blir mer oroliga, nedstämda, lättretliga och kan ha svårt att se alternativ och lösningar i olika situationer.

BOKNING FÖR PRIVATPERSONER

TJÄNSTER


FÖR PRIVATPERSONER


Välkommen till min mottagning i Malmö!


Stresshanteringssamtal med kognitiv inriktning, med eller utan avslappningsmassage.


I stresshanteringssamtalen kartlägger vi tillsammans din livssituation och gör upp en individuell stresshanteringsplan för att öka möjligheterna till återhämtning. Vi går igenom de eventuella stressrelaterade symtom du upplever så att du kan få förståelse för hur dessa uppkommer och vad du kan göra för att minska symtomen och få en ökad hälsa. I samtalen använder jag mig bland annat av verktyg hämtade från KBT och mindfulness.


Om du redan har insjuknat i utmattningssyndrom eller annat tillstånd orsakat av stress, är det extra viktigt att lära sig att känna igen signalerna på stress i kropp och hjärna och få verksamma tekniker för att kunna tillfriskna och behålla hälsan.

Varje samtal innehåller en stunds andnings- eller annan avspänningsövning.


Stresshanteringskurs för tonåringar


Individuell kurs för ungdomar i åldrarna 13-18 år.

Den psykiska ohälsan kryper nedåt i åldrarna. I kursen får man bland annat lära sig mer om hur kropp och hjärna fungerar och hur man kan förebygga stress och oro.

Läs mer på sidan "aktuella kurser".


Avspänning och andning


Här får du lära dig tekniker för att nå en djupare avslappning och låta spända muskler bli avspända. Du lär känna din kropp och din andning och hur du själv kan hjälpa kroppen att lugna sig vid tillstånd av stress, oro och ångest.

Varje tillfälle blir såklart även en skön paus som ger återhämtning för kropp och hjärna. Vi arbetar med liggande eller sittande övningar, beroende på vad du föredrar.


Stresshantering i grupp


Stresshanteringsgrupp för dig som är eller har varit sjukskriven p g a stress.


Förebyggande stresshanteringsgrupp för dig som vill lära dig mer om stress och återhämtning och hitta hållbara strategier för vardagen.


För aktuella datum för grupper, kurser och öppna föreläsningar: läs mer under fliken Aktuellt....FÖR FÖRETAG


Kontakta mig för förslag på upplägg och prisuppgifter. Jag erbjuder följande:


Workshops och föreläsningar


Vilka behov har just ditt företag? Jag erbjuder föreläsningar och workshops om stress och återhämtning. Att öka sina medarbetares kunskap om stressrelaterade symtom och vad man kan göra åt dem, både på ett individuellt plan och på arbetsplatsnivå, är en god investering.


Stresshanteringssamtal för medarbetare


Har du medarbetare som du är orolig för? Jag erbjuder samtal för enskilda personer i riskzonen. Samtalen kan hållas på arbetsplatsen eller på min mottagning i ABC-hälsans lokaler i Malmö.


Stresshantering i grupp för medarbetare


Vill du som arbetsgivare arbeta aktivt med att förebygga stress på arbetsplatsen? Att erbjuda sina medarbetare möjligheten att gå i en stresshanteringsgrupp är ett bra sätt att verka förebyggande.


© Copyright. All Rights Reserved.